Bodekullsvägen 38

Se alla bilder
ÖrebroKommersiellt16 671 000 kr

BESKRIVNING

Yield 12 % Pris per kvm: 4 991

Industrifastighet med stor tomt och 0 vakans i populära industriområdet Mosås i södra delen av Örebro Kommun. 13 hyresgäster och en totalarea om 3340 kvm LOA. Hyresintäkten uppgår till 2 204 748 kallhyror. Hyra per kvm uppgår till 660 kr/kvm/år. Stot tomt om hela 10 200 kvm med fina utvecklingsmöjligheter. Se bifogat detaljplan.

Bifogad detaljplanen anger följande på området:

Med J betecknat området får användas endast för industriändamål av sådan beskaffenhet att närboende ej vållas olägenheter med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad. Bostäder få dock anordnas i den utsträckning som fodras för tillsyn och bevakning av anläggning inom området.

Läs mer på Lejons hemsida:

https://lejons.se/bodekullsvagen-38/

VISNINGAR

Inga planerade visningar. Kontaka mäklaren för mer information.

BILDER