Trädgårdsgatan 11A

Se alla bilder
AskersundKommersiellt21 811 287 kr

BESKRIVNING

Centralt beläget hyreshus i Askersund på 2 stycken fastigheter Askersund Lejonet 6 & 7. Lättförvaltat objektet med 0 vakanser och fina förädlingsmöjligheter. Totalt uppgår uthyrningsbar area till 1927,5 kvm om totalt 28 lägenheter, 10 förråd och 14 parkeringsplatser. Hyresvärde uppgår per 2024-01-01 till 2 449 383.

Länk till film:

http://3ggginvest.se/wp-content/uploads/2021/10/Tradgardsgatan.mp4

Arealfördelning:

Boarea:

1815 kvm

Lokalarea:

112,5 kvm

Ekonomi:

Hyresvärde:

2 355 176 (2024-01-01)

2 404 635 (2024-07-01)

Hyra per kvm: 1 271

Drift och underhåll:

EL: 6 470

Värme: 272 120

Nätavgift: 12 576

Vatten: 91 918

Avfall: 35 565

Försäkring: 19 313

Periodisk underhåll: 192 750 (Schabloniserat 100 kr/kvm/år)

Fastighetsskatt: 73 768

Total DOU: 704 480 (365 kr/kvm/år)

Driftnetto: 1 700 158

Driftnetto per kvm: 905

Yield: 7,8 % (2024-07-01)

Pris per kvm: 11 316

Pantbrev:

Antal inteckningar: 14 st, Summa: 16 350 000

Taxering:

Hyreshusenhet, bostäder och lokaler, typkod 321

Taxeringsvärde:

13 070 000 (2022)

Byggnader:

Stomme:

Betong

Fasad:

Puts

Fönster:

3-glas och 2-glas

Tak:

Betongpannor

Fakta byggnad:

50 % nya fönster

Omlagt tak

Relining

Stambytt i ett trapphus

70 % uppmålat trapphus

Renoverad källare

Renoverad tvättstuga

Stor potential att bygga lägenheter på vinden

Byggår: 1951 och 1953

OVK:

Utförd

Energideklaration:

Beställd

Radonmätning:

Utförd

Säljes som NYAB. Kontakta Lejon för vidare information kring processen!

VISNINGAR

Inga planerade visningar. Kontaka mäklaren för mer information.

BILDER