Fastighetsbestånd Örebro Län/Värmland

Se alla bilder
SlottsbronKommersiellt18 775 000 kr

BESKRIVNING

Unik tillfälle att förvärva ett fastighetsbestånd bestående av 54 lägenheter totalt i orterna Grums, Grythyttan & Filipstad. För den med ordnad ekonomi kan möjligheten finnas att överta mycket höga lån som skapar möjligheter att förvärva beståndet med LITE EGET KAPITAL. Hyresvärdet uppgår till 3 258 675 (1 114 kr/kvm/år) och Drift och underhåll 1 296 000 (443 kr/kvm/år). Totala uthyrningsbar arean uppgår till 2 924 kvm. Driftnetto: 1 962 675. Vilket ger en yield om 10,6 %. Säljes i bolagsform. Kontakta Lejon för mer info om processen och kring finansieringen.

Pris: 18 775 000

Pris per KVM: 6421

Yield: 10,45 %

Grums:

Fastigheterna är belägna i Slottsbron som är en tätort i Grums kommun. Kommunen har 9 000 invånare. Kommunikationerna är goda med E18 och E45 samt järnväg som passerar genom kommunen. Avståndet mellan Grums och Karlstad är 25 km. Omkringliggande bebyggelse är villor, flerbostadshus, skola, pizzeria samt Preem. På fastigheterna finns fyra byggnader innehållande 20 lägenheter med en genomsnittlig area 54 kvm. Byggnaderna är uppförda på källargrund samt torpargrund. Byggnaderna värms upp med pelletspanna och tillskott på el. Byggnaderna är anslutna till kommunalt vatten och avlopp. Skicket på lägenheterna varierar från normal standard för byggåret samt delvis renoverat skick. Fastigheternas uthyrbara area uppgår till 1 063 kvm fördelat på 20 bostadslägenheter samt två lokaler och p-platser om 41 kvm. De obebyggda delarna av fastigheterna utgörs av parkeringsplatser och grönområden. ut Samtliga lägenheter har direkt förhandlade hyror och är inte anslutna till förhandlingsordningen med Hyresgästföreningen.

Fastigheterna avyttras genom bolagsöverlåtelse innehållande fastigheterna.

Fastigheterna har inte förhandlingsöverenskommelse.

Fastighetsbeteckningar: Målöga 6:1 ÅS: 1:175 & ÅS 1:232

Adress: Strandgatan 59/Södra Villagatan 7A-B & 9

Ägare: Avidus Grums AB

Pantbrev: 4 500 000

Yta: 1 104 boarea

Taxeringsenhet: 320

Taxeringsvärde: 3 329 000

Grund Källare/Souterräng

Fasad: Aluminiumplåt

Fönster: Isolerglas

Tak: Betongpannor

Uppvärmning: Bergvärme/Frånluftsvärmepump

Vatten & Avlopp: Kommunalt

OVK: Godkänd

Energideklaration: Godkänd

Parkering: 5 platser

Hyresvärde:

1 245 300 (1 128 KR/KVM/ÅR) (2024-04-01)

DRIFT OCH UNDERHÅLL: 529 000 (479 KR/KVM/ÅR)

DRIFTNETTO: 716 300

Filipstad:

Fastigheterna är belägna med centralt läge i Filipstad. Kommunen har cirka 10 300 invånare. I Filipstad möts riksvägarna 63 och 26. Väg 63 mot Karlstad och väg 26 mot Kristinehamn och E18. Det finns även goda pendlingsmöjligheter med buss. På fastigheterna finns två byggnader med en total uthyrningsbar area om 705 kvm och en total tomtareal om 2 109 kvm.

Hästen 15

På fastigheten finns en byggnad i två plan samt källare/garage och 6 bostadslägenheter. Byggnaden är uppförd 1952 och uppvärmning sker med fjärrvärme och är ansluten till kommunalt vatten och avlopp. Renoveringar har skett löpande och under 2022 samtliga lägen- heter renoverats, nya lägenhetsdörrar, nyrenoverad tvättstuga och fjärrvärme. Ny fasad samt nytt innertak i två lägenheter.

Uthyrningsbar area uppgår till 330 kvm med en tomtareal om 1 298 kvm.

Svalan 13

På fastigheten finns en byggnad i tre plan och fyra bostadslägenheter. Byggnaden är uppförd i 1929 och uppvärmning sker med fjärrvärme och är ansluten till kommunalt vatten och avlopp. Renoveringar har skett löpande och har 2022 fått nya tvättmaskiner och diskmaskiner i samtliga lägenheter. Nytt golv i två lägenheter och lätta renoveringar.

Uthyrningsbar area uppgår till 375 kvm med en tomtareal om 811 kvm.

Hästen 15 har förhandlingsöverenskommelse. Svalan 13 har inte förhandlingsordning.

Fastighetsbeteckning: Hästen 15

Adress: Scheélegatan 17

Ägare: Avidus Grums AB

Pantbrev: 2 380,8

Yta: 330 boarea

Taxeringsenhet: 320

Fastighetsbeteckning: Svalan 13

Adress: Hötorget

Ägare: Avidus Grums AB

Pantbrev: 2 269

Yta: 375 kvm

Taxeringsenhet: 320

Fastighet Hästen 15

Nybyggnadsår 1952

Grund Källare

Fasad: Plåt

Fönster: Aluminium

Tak: Plåt

Uppvärmning: Fjärrvärme

Vatten & Avlopp: Kommunalt

OVK: Utförs innan tillträde

Energideklaration: Utförs innan tillträde

Fastighet Svalan 13

Nybyggnadsår 1929

Fasad: Trä

Fönster: Trä

Tak: Plåt

Uppvärmning: Fjärrvärme

Vatten & Avlopp: Kommunalt

OVK: Utförs innan tillträde

Energideklaration: Utförs innan tillträde

Hyresvärde:

LÄGENHETER HÄSTEN: 342 300 (1037 kr/kvm/år) 2024-04-01

LÄGENHETER SVALAN 340 200 (907 kr/kvm/år)

TOTALA INTÄKTER: 682 500 (968 kr/kvm/år)

DRIFTKOSTNADER: 313 000 (444 KR/KVM/ÅR)

DRIFTNETTO: 369 500

Grythyttan:

Fastigheterna är belägna i Hällefors kommun som har cirka 7 000 invånare som är beläget i nordvästra delen av Örebro. Väg 73 löper igenom kommunen med 9 mil till Karlstad, 8 mil till Ludvika och Karlskoga där även E18 nås. Omkringliggande bebyggelse består av villor, hyres- fastigheter och viss lättindustri.

På fastigheterna finns tre byggnader i två plan med källare innehållande totalt 24 lägenheter med korttidskontrakt mot studenter med en uthyrningsbar area om 1 115 kvm. Goda parkeringsmöjligheter med ytparkering samt mindre garage.

Grythyttan 15:1

På fastigheten finns en byggnad i två plan samt källare med 6 bostadslägenheter, ett garage om cirka 21 kvm samt ett pannrum. Byggnaden är uppförd på en källargrund med en stomme i betong, tre av lägenheterna har egna balkonger. Byggnaden värms upp med en bergvärmepump från 2018 och fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp. Byggnaden är uppförd 1945 och har löpande renoverats under åren bland annat nya aluminiumfönster 2007- 2011 till 2+1 glas samt nya aluminiumentréer.

Uthyrningsbar area uppgår till 220 kvm med en tomtareal om 1 141 kvm. Den obebyggda delen består av grönytor samt en grusad gårdsplan med parkeringsmöjligheter.

Grythyttan 15:2

På fastigheten finns en byggnad i två plan samt källare med 8 bostadslägenheter, två större för- rådsutrymmen/garage. Tvättstuga och två tvättmaskiner och torkrum vilket delas med grannhuset.

Byggnaden är uppförd på källargrund med en stomme i Betong. Två gemensamma balkonger på byggnadens framsida. Byggnaden värms upp med luft/vattenvärmepump från 2020 och fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp. Möjlighet att koppla på fjärrvärme då detta är indraget i huset. Kulvert för vidareföring av fjärrvärme finns draget till Magasingatan 3 och 7.

Byggnaden är uppförd 1945 och har renoverats löpande. Fönsterbyte till 2+1 glas utfördes 2007-2011 samt nya aluminiumentréer.

Uthyrningsbar area uppgår till 504 kvm med en tomtareal om 1 314 kvm. Den obebyggda delen av Fastigheten utgörs av grönytor och gruslagd gårdsplan med parkeringsmöjligheter.

Grythyttan 15:3

På fastigheten finns en byggnad två plan samt källare med 8 bostadslägenheter, ett förråd, en lokal om 30 kvm med pentry och WC samt tvättstuga med två tvättmaskiner och torkrum.

Byggnaden är uppförd på källargrund med en stomme i betong, där samtliga lägenheter har egen balkong. Byggnaden värms upp med en bergvärmepump från 2018 och fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp.

Byggnaden är uppförd 1960 och har renoverats löpande med bland annat ny aluminiumentré.

Uthyrningsbar area 391 kvm fördelat med en tomtareal om 1 936 kvm. Den obebyggda delen består av grönytor samt en gruslagd gårdsplan med parkeringsmöjligheter.

Samtliga fastigheter har förhandlingsöverenskommelse.

Fastighetsbeteckningar: Grythyttan 15:1, 15:2 & 15:3

Adress: Magasingatan 3,5 & 7

Ägare: Avidus Grums AB

Pantbrev: 6 175 000

Yta: 1 115 boarea

Taxeringsenhet: 320

Byggår: 1945, 1955 & 1960

Grund Källare

Stomme: Betong

Fasad: Puts

Fönster: 2 + 3 glas

Tak: Skiffer/ tegel

Uppvärmning: Bergvärme/Frånluftsvärmepump/Fjärrvärme

Vatten & Avlopp: Kommunalt

OVK: Beställd

Energideklaration: Godkänd 2021-09-26

Hyresvärde:

1 330 875 (1 194 KR/KVM/ÅR) 2024-04-01

DRIFT OCH UNDERHÅLL: 454 000 (407 KR/KVM/ÅR)

DRIFTNETTO: 876 875

VISNINGAR

Inga planerade visningar. Kontaka mäklaren för mer information.

BILDER