Hertig Filipsgatan 11A

Se alla bilder
FILIPSTADKOMMERSIELLT28.565.984krTotalareal: 4.954kvm28.565.984kr

BESKRIVNING

Fin kassaflödessenhet med totalt 50 lägenheter och 4 lokaler i samlat och lättskött bestånd med attraktivt läge i centrala Filipstad. BOA uppgår till 2807 kvm och LOA 105 KVM totalt 2 912 kvm. 4 % vakans på grund utav pågående renovering. Hyresintäkten uppgår till 3 032 628 kronor per år.

Ekonomi:
Intäkter: 3 032 628 kr
Hyresintäkt per kvm: 1042
DOU:
Drift 2022:
Benämning År 2022 M2/år YTA: 2912 KVM
Värme: 601 291 206
El: 91 483 31
VA: 211524 73
Avfall;79 598 27
Försäkring:21343 7
Skatt:25000 8
Totalt:1030239 354

2022
Elförbrukning: 42 350 kWh
Kostnad 91 483
Underhåll schablon 50 kr/kvm/år: 145 600
DOU: 1 175 839
DOU per kvm: 404
Driftnetto: 1 856 789
Yield: 6,5 %
Pris per kvm: 9 810
Pris: 28 565 984

Investeringens möjligheter
- Möjlighet att förvärva grannfastigheten för dubbel så stort bestånd
- Ingen debitering sker för parkeringar
- Möjlighet till hyreshöjningar vid renoveringar
- Möjlighet att inreda fler lägenheter på vinden
- Med små justeringar kommer driftkostnaderna sänkas drastiskt enligt energideklarationen och dess rekommendationer

Befintliga fördelar:
- Möjlighet att överta befintlig fastighetsförvaltare
- Mycket lättskött bestånd med tegelfasad, fjärrvärme och rotrenovering utförd.
- Centralt läge med låg vakansgrad

Fastighetsinfo:
Fastigheten består av 3 stycken byggnader i två våningsplan med källare och delvis inredda vindar.
Rotrenovering genomförd 1989/1990 då även vissa delar av vinden inreddes till boarea.
Stomme: Betong
Bjälklag: Betong
Fasad: Gul tegel
Fönster: 3-glas med isolerglas
Tak: Tegel & plåt på takkupor
Uppvärmning: Fjärrvärme (växlare 1994 med kulvertsystem mellan byggnaderna)
Ventilation: Mekaniskt från och tilluft via självdrag
VA: Kommunalt
Fiber: Statsnät
Tvättstuga och förråd i källare
Byggår: 1944
Tomtareal: 4 954 kvm
Byggrätt: 3 503 kvm

Adresser:
Hertig Filipsgatan 11A
Hertig Filipsgatan 11B
Hertig Filipsgatan 13A
Hertig Filipsgatan 13B
Malmgatan 15A
Malmgatan 15B
Malmgatan 15C
Malmgatan 15D

Taxering:
Typkod: 320
Taxeringsvärde: 9 126 000 (2022)

Pantbrev: 18 st totalt belopp 24 744 400

Energideklarationer:
Klass:
F
F
F
144 kWh/m2 och år Utförd
2023-01-21
144 kWh/m2 och år Utförd
2023-01-21
144 kWh/m2 och år Utförd
Byggår: Energiprestanda: 201 kWh/m2 och år
Byggår: Energiprestanda: 201 kWh/m2 och år
Byggår: Energiprestanda: 201 kWh/m2 och år

Säljes i NYAB

VISNINGAR

Inga planerade visningar. Kontaka mäklaren för mer information

BILDER