Bjorkmansgatan 16

ÖREBROBOSTADSRäTT3.399kr/mån2.395.000kr

VISNINGAR

Inga planerade visningar. Kontaka mäklaren för mer information

 • Fakta & Dokument
 • Övrig Fakta

  NÄROMRÅDE


  Öster i Örebro är en stadsdel som begränsas av Trädgårdsgatan i väster, Rudbecksgatan - Österängsgatan i söder, Svartån i norr och Slussgatan i öster.
  Örebros snabba befolkningsutveckling kring sekelskiftet 1900 ledde till att stadsplanerarna sökte nya områden för stadens expansion. År 1888 hade en stadsplan upprättats för Väster. Mot mitten av 1890-talet hade inom de östra delarna av staden påbörjats en byggnadsverksamhet som man ansåg sig borde kontrollera. År 1897 inkom till stadsfullmäktige två olika förslag till stadsplan för Öster. Det ena var signerat stadsingenjör Gustaf Bergh och det andra lantbruksingenjör John Sundberg. Den slutliga utformningen torde ha blivit en kompromiss mellan de båda förslagen, med tillägg av andra ändringsförslag som tillkom senare. Stadsplaneområdets östra gräns utgjordes av Slussgatan. En nämnd utsågs för att föreslå namn på gator, torg och parker. Stadsplanen fastställdes den 4 maj 1900.

  Centrum för Öster är Oskarstorget, som från början kallades Engelbrektsplan. Huvudgator är Engelbrektsgatan, som med stadsplanen förlängdes österut, samt Sturegatan och Oskarsvägen. Oskarsvägen hette Akensgatan under de första åren. Stureplan och Sturelunden tillkom också med stadsplanen, men de benämningarna är borttagna.

  BYGGNAD


  Hiss

  ALLMÄNT OM FASTIGHETEN


  Upplåtelseform
  Bostadsrätt
  Ekonomi
  Begärt pris: 2 395 000 kr
  Avgift: 3 399 kr/mån, inkl värme, VA

  ALLMÄNT OM FÖRENINGEN


  Husen uppfördes 2016 och består av 4 våningshus. Till lägenheterna hör vindsutrymmen.
  I avgiften ingår värme, vatten, bredband 100/100 Mbit samt 25 tv-kanaler.
  Föreningen har individuell mätning av hushållsel. Detta innebär att lägenhetsinnehavaren endast betalar för sin individuella elförbrukning.
  TV & bredband
  I avgiften ingår bredband 100/100 Mbit samt 25 tv-kanaler.
  Parkering
  Brf Disponentparken 1,2 och 3 är samtliga delägare i en samfällighetsförening som ansvarar för uthyrningen av 20 carportplatser, 54 p-platser med motorvärmare samt 38 p-platser utan motorvärmare. Till p-platserna är det separat kö.